1. Το TRX (Total Body Άσκηση με αντιστάσεις), είναι ένα σύστημα εκγύμνασης που χρησιμοποιεί  σωματικό βάρος και τη βαρύτητα.
  2. Είναι ιδανικό για όλα τα επίπεδα. "Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει TRX λόγω της προσαρμοστικότητάς του
  3. Ένα μοναδικό πλεονέκτημα του TRX είναι ότι γυμνάζει πολλαπλές ομάδες μυών κατά τη διάρκεια μιας άσκησης. Αυτό αυξάνει τον συντονισμό των μυών και τη δύναμη.

Στο FitandFun θα βρείτε

  • 6 θέσεις TRX 
  • Πλήρες  πρόγραμμα ασκήσεων
  • Συμμετοχή με παρουσίες ή συνδρομή

Επισκεφτείτε μας για να το δείτε!