Πλήρης συνδρομή μόνο με 30 €

Επιπλέον:  Δωρεάν 1 Σάουνα ή 1 Solarium ή 5 μασάζ  με κάθε συνδρομή.

( Ισχύει για  νέα   αλλά και παλιά μέλη!)

Η προσφορά συνεχίζεται μέχρι  το τέλος Σεπτεμβρίου


Accept